Izrael odobrava liječenje COVID-19 Pluristemom?

Tekst preveden sa stranice agencije Reuters, i izvorno se nalazi na linku ispod:
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pluristem-idUSFWN2BA0OA

Kako izvještava Reuters, Ministarstvo zdravstva Izraela odobrilo je zahtjev kompanije Pluristem Therapeutics da traži odobrenje za pojedinačni tretman pacijenata oboljelih od COVID-19 primjenom tretmana matičnim stanicama od slučaja do slučaja,

Pluristem je saopštio da bi Ministarstvo sada moglo odobriti predložene tretmane za teško bolesne pacijente, iako kompanija još nije podnijela nikakve zahtjeve i nema garancija da će vlada odobriti svaki slučaj.

Predložena terapija uključuje intra-mišićnu administraciju kompanijinog PLX-PAD-a koji koristi stanice izvedene iz placente za tešku pneumoniju koja nastaje kao posljedica COVID-19 te sprečava pogoršanje pacijenata prema akutnom respiratornom distres sindromu (ARDS) i sepsi.

Nakon ovog saopštenja, cijene dionica Pluristema porasle su za 14% u kasno-popodnevnoj trgovini u Tel Avivu.

Pluristem je izjavio da sarađuje s BIH centrom za regenerativnu terapiju i Berlinskim centrom za naprednu terapiju na Univerzitetu Charité u Berlinu kako bi procijenio efekte PLX stanica za potencijalno liječenje respiratornih i upalnih komplikacija povezanih sa COVID-19.